EU Project

Tvrtka Authentic Concept d.o.o. je uspješno provela projekt pod nazivom „Certifikacija kozmetičkih proizvoda“, referentnog broja KK.03.2.1.12.0088.

Svrha projekta je provedbom navedenih projektnih aktivnosti osposobiti 6 glavnih izvoznih proizvoda za prodaju na međunarodnim tržištima kroz aktivnosti ispitivanja, izrade formulacije i tehničke dokumentacije te certifikacije samih proizvoda. Ostvarenjem zacrtanih aktivnosti i ciljeva, poduzeće će podići svoje poslovne prihode za 30,1%, povećati svoje prihode od izvoza 100% te uložiti 31,57% vlastitih sredstava. Ostvarenjem ovih ciljeva, poduzeće će imati dovoljno operativnih i financijskih sredstava za daljnja ulaganja u dugotrajnu imovinu, tehnološku opremljenost i nova radna mjesta, čime doprinosi i razvoju lokalnog i nacionalnog gospodarstva. 
Više informacija o projektu:
Ukupna vrijednost projekta – 1.539.200,00 kn
Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova – 1.239.200,00 kn
Bespovratna sredstva – 997.556,00 kn
Privatni doprinos – 541.644,00 kn
Projekt je započeo 01. listopada 2020. te su uspješno završene sve aktivnosti 01. listopada 2021. 
Ciljevi i rezultati projektnog prijedloga:

  • Prepoznatljivost na EU i RH tržištu kozmetičke industrije kroz inovativan koncept
  • Privlačnost proizvoda (atraktivna ambalaža, konkurentna cijena, dizajn)
  • Ostvarenje prihoda od internacionalizacije poslovanja – 30,1% rast do 2023. 

„Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj“

„Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost tvrtke Authentic Concept d.o.o.”

Kontakt za više informacija: +385 (0)1 554 2929, info@ladria.hr  

Više informacija možete pronaći na www.strukturnifondovi.hr